Home/dunsboneback

About dunsboneback

עם ההגעה לישראל, החברה מספקת לעובדים דירות נוחות. זהו חדר במלון או דירה שכורה. זה תלוי רק ברצונו של העובד, שכן התשלום עבור ההסדר נופל אך ורק במאזן העובד. המחיר המשוער של השכרת הדירות היומית בישראל מוערך בכ- 40-60 דולר ליום.מערכת אמינה לעידוד עובדים. מידורים מלקוחות העובדים לוקחים לעצמם. משימת העדיפות של חברת הליווי שלנו ישראל https://israelnightclub.com/%D7%A0%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%91%D7%AA%D7%9C-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91/ – צור בנות עם העבודה הטובה ביותר עם רווחים כבדי משקל, ולהציע לגברים מעוניינים להציע שירותים באופן בלעדי באיכות טובה יותר. רק שיטה זו מספקת הזדמנות לפתח שותפות ארוכה, שתיהיה רווחית הן לבנות והן ללקוחותינו.
Go to Top